Kilka słów o terminalu MTKiosk

MTKiosk (Money Transfer Kiosk) to nazwa systemu dostarczanego przez MTKiosk sp. z o.o. za pośrednictwem terminali multimedialnych. MTKiosk specjalizuje się w udostępnianiu możliwości realizowania przekazów pieniężnych, w tym również do izraelskiego brokera pochodnych instrumentów finansowych CSANI. Broker ten oferuje swoim klientom dostęp do platformy inwestycyjnej, za pośrednictwem której można nabywać krótkoterminowe opcje walutowe oparte na skonstruowanym przez brokera instrumencie bazowym (będącym indeksem wybranych walut). Co szczególnie ciekawe, broker ten specjalizuje się w wizualizowaniu transakcji przeprowadzanych na swojej platformie symbolami, które są powszechnie znane z urządzeń hazardowych. Dzięki zaś zainstalowanej na terminalu dostarczanym przez MTKiosk przeglądarce, możliwe jest nie tylko wpłacanie i wypłacanie środków, ale również skorzystanie z dostarczanej na stronie csani.com platformy i wykonanie wszystkich czynności związanych z transakcją na tym samym urządzeniu.

  • mtkiosk screen nr 1
  • mtkiosk screen nr 1
  • mtkiosk screen nr 1
  • mtkiosk screen nr 1

Schemat działania automatu MTKiosk

Automat do gier MTKiosk działa na podstawie rynku walutowego Forex. Użytkownik nie obstawia losowego wyniku, lecz inwestuje rynku walutowym. Nie zachodzi tutaj eleemnt losowości a zmienne są regulowane przez zmiany kursu walut. Aby zobrazować działanie automatu posłużywmy się schematem.

  1. Wrzucamy (inwestujemy) kwotę.
  2. Firma MTkiosk prowadzi transparentny przekaz pieniężny od inwestora do brokera inwestycyjnego Csani.
  3. W tym czasie na utworzonym indywidualnym koncie inwestowane są "wrzucone" środki.

Jak wyjanąć automat do gier ?

Proponujemy zawarcie prostej umowy dzierżawy powierzchni, na mocy której MTKiosk zobowiąże się wstawić terminal, a Państwo udostępnić odpowiednią, wskazaną przez siebie przestrzeń. Czynsz, jaki zobowiązani będziemy z tego tytułu uiszczać, to procentowo określona różnica, pomiędzy dokonanymi przez użytkowników terminala wpłatami i wypłatami. Ujmując to najprościej można powiedzieć, że za udostępnienie przestrzeni otrzymają Państwo tytułem czynszu odpowiedni procent tego, co w danym okresie rozliczeniowym znajduje się wewnątrz urządzenia. Podkreślamy przy tym raz jeszcze, że nie ryzykują Państwo pod względem finansowym – jeżeli urządzenie nie wygeneruje zysku, to rozliczenie następuje dopiero w okresie, kiedy taki zysk się pojawi.

Korzyści płynące z wynajęcia automatu do gier

Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku możemy śmiało stwierdzić, że udało nam się dotrzeć do wielu klientów, którzy w sposób szczególny upodobali sobie platformę inwestycyjną csani.com i chętnie z niej korzystają. Przekłada się to w naturalny sposób na rozpoznawalność naszych produktów, które są powszechnie znane na terenie całego kraju. W takich okolicznościach podjęcie współpracy z nami daje Państwu gwarancję znacznych obrotów, a co za tym idzie także i szansę osiągnięcia dużych zysków. Ponadto decyzja o wstawieniu naszego terminala nie wiąże się z żadnymi uciążliwościami po Państwa stronie – urządzenie wstawiamy za darmo i nie zajmuje ono dużo miejsca (wystarczy 1 m kw), a dostarczana przez nas profesjonalna obsługa dba o ich sprawność techniczną.

Co jednak najważniejsze, współpraca z nami nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji finansowych. Jeżeli bowiem nawet urządzenie nie przynosiłoby zysków, to nie rodzi to po Państwa stronie żadnego obowiązku uiszczania jakichkolwiek świadczeń – w tym również finansowych. Zważywszy przy tym na popularność naszych terminali, niewątpliwie będą one elementem, który w sposób korzystny wzbogaci Państwa ofertę, związaną z wykonywaną działalnością. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu klienci zaczną wybierać Państwa punkty jeszcze częściej niż do tej pory.

Apekty prawne

mtkiosk screen nr 1

Ze względu na specyfikę funkcjonowania brokera CSANI, zwłaszcza zaś posiadanie przezeń w ofercie opcji krótkoterminowych, wizualizowanych symbolami znanymi z automatów hazardowych, należy przyjrzeć się bliżej kwestiom prawnym. Przede wszystkim więc trzeba jasno stwierdzić, iż fakt wizualizowania operacji finansowych przez brokera nie ma wpływu na charakter prawny zawieranej umowy. Niezależnie więc od tego, czy zawarcie kontraktu opcyjnego zostanie wyobrażone tradycyjnym wykresem, tabelą, czy właśnie symbolami hazardowymi, to okoliczność ta nie odbiera im przymiotu bycia pochodnymi instrumentami finansowymi, nie pozwalając tym samym na stosowanie regulacji dotyczących gier hazardowych. Pod względem prawnym użytkownik terminala zawiera za pośrednictwem internetu umowę bezpośrednio z brokerem. MTKiosk świadczy przy tym tylko usługę pośrednictwa pieniężnego, poprzez wykonywanie wpłat oraz wypłat realizowanych pomiędzy klientem a brokerem. O skierowaniu zaksięgowanych na rachunku brokera środków na rachunek inwestycyjny, samodzielnie decyduje użytkownik, składając odpowiednią deklarację wobec brokera. Rola MTKiosku ogranicza się więc do przekazywania środków oraz udostępniania przeglądarki internetowej. Takie działania nie tylko nie mieszczą się w obrębie regulacji hazardowych, ale również nie są objęte regulacjami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W konsekwencji stwarza to klarowną sytuację, w której praktyczne wykorzystanie terminala daje poczucie korzystania z usług brokera bezpośrednio na urządzeniu, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłego rozdziału poszczególnych czynności prawnych na obsługiwane przez nas podmioty. Uzyskany efekt końcowy jest oczywisty. Przedstawiony powyżej stan prawny potwierdzony jest przy tym przez szereg dokumentów, które również przekazujemy w niniejszym folderze (wraz z zestawieniem zawartości poszczególnych dokumentów). Ostatnia rzecz, która pod względem prawnym wymaga omówienia, to rodzaj ryzyka związanego z ewentualnością wszczęcia postępowania przez któryś z uprawnionych do zajmowania się grami hazardowymi organów. Pomimo bowiem legalności projektu nie można niestety wykluczyć popełnienia błędu przez funkcjonariuszy np. Urzędów Celnych, którzy mogą próbować kwestionować zasady działania terminali, w oparciu o ustawę o grach hazardowych. Mając pełną świadomość tego, jak borykanie się z różnymi urzędami może być uciążliwe, postanowiliśmy zaproponować naszym kontrahentom model współpracy, który gwarantuje im niemożność bycia pociągniętym do jakiejkolwiek odpowiedzialności. Na mocy umowy dzierżawy jesteśmy wyłącznym prawnym dysponentem tej części lokalu, w obrębie której działają terminale. Podmioty prowadzące tam działalność nie mogą więc ponosić w związku z nimi żadnej odpowiedzialności, gdyż jedynie wydzierżawiają nam powierzchnię. W razie jakichkolwiek problemów wystarczy więc powołać się na błąd co do osoby i wskazać MTKiosk jako podmiot uprawniony w sprawie. Gwarantujemy przy tym profesjonalną obsługę prawną, która w razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań dotyczących projektu, jest w stanie poinstruować Państwa (albo Państwa współpracowników, czy zatrudnionych pracowników) jak zachować się w danej sytuacji. Podsumować można więc, że projekt jest całkowicie legalny i nie mający zupełnie nic wspólnego z hazardem w sensie prawnym. Daje to pełną swobodę działania, bez konieczności oglądania się na kształt ustawy o grach hazardowych, czy też nerwowego spoglądania na projekty jej nowelizacji. Całość działa przede wszystkim w oparciu o regulacje zawarte w ustawie o usługach płatniczych, a oferowane przez brokera instrumenty są w pełni zgodne z ich definicją, jaka funkcjonuje w polskim porządku legislacyjnym. Dodatkowo, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, cała odpowiedzialność spoczywa na jedynym uprawnionym podmiocie, tj. MTKiosk sp. z o.o. Takie ukształtowanie warunków kooperacji zapewnia Państwu maksymalne poczucie bezpieczeństwa jakie jest tylko możliwe do osiągnięcia, a dzięki przejrzystości stosunków, gwarantuje komfort co do bieżącej współprac